Dobrá Linka

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

PORADŇA BEZ BARIÉR

Dobrá Linka - nové logo

Emailová poradňa

Na stránke Dobrá Linka poskytujeme bezplatné e-mailové psychologické poradenstvo. Napísať nám môžeš kedykoľvek, keď je Ti ťažko, cítiš sa sám, nevieš ako ďalej…

Chatová poradňa

Na chat poradni sme tu pre Teba v pracovných dňoch od pondelka do piatka vždy od 15:00 do 20:00 hod.

Videoporadenstvo

Videoporadenstvo v posunkovom jazyku je určené pre mladých ľudí s poruchou sluchu vždy v utorok a vo štvrtok od 15,00 do 20,00. Tešíme sa na TEBA.

Čo je Dobrá Linka?

Na Dobrej linke Ti chceme vytvoriť bezpečný priestor v online svete, ktorý bude rešpektovať aj to, že máš zdravotné znevýhodnenie. Veľmi chceme, aby si u nás našiel/našla pochopenie, podporu a pomoc v priateľskom a prijímajúcom prostredí. Aby sme Ti toto všetko a ešte viac mohli poskytnúť, veľa sme pracovali na svojich odborných znalostiach a ďalej plánujeme.

Dobrá Linka sú dobrovoľníci, mladí študenti a absolventi psychológie a sociálnej práce. Snívame o dobrej krajine, kde bude mať každý  mladý človek bez rozdielu rovnaké šance na kvalitný život. Preto sme sa rozhodli pomôcť mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Napíš nám, ak sa vo svojich ťažkostiach cítiš sám/sama alebo sa o tom, čo prežívaš, chceš proste len porozprávať s niekým iným ako s Tvojimi blízkymi. Navyše, s človekom, ktorý Ti bude vekovo blízky a má odborné znalosti z psychológie. Vieme totiž, že ak chceš vyhľadať psychologickú pomoc, nie je to jednoduché. Preto sme tu. A môžeme Ti aj v tom pomôcť.

Svoju prácu milujeme, robíme ju  zodpovedne, s otvoreným srdcom a úprimnou túžbou pomáhať, neustále sa vzdelávame a ku každému pristupujeme s rešpektom a úctou. Záleží nám na tom, aby naše stretnutie bolo jedinečným zážitkom stretnutia Človeka s Človekom.

Psychologička Ema je koordinátorkou Dobrej Linky, internetovej psychologickej poradne pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ema sama žije s následkami, ktoré jej pri narodení spôsobila detská mozgová obrna. Vie preto poradiť aj povzbudiť ďalších s podobným osudom. Vo svojom vlogu Vám priblíži svet psychológie, skúsenosti z poradenskej služby ale aj príbehy zo života so zdravotným znevýhodnením.

dobra linka vlog
podcast ema dobrá linka

Koordinátorkou Dobrej Linky – internetovej poradne pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením je Ema Oriňáková – naša psychologička, ktorá dennodenne prekonáva vlastné zdravotné znevýhodnenie a preto veľmi dobre vie, ako sa mladí ľudia s hendikepom cítia a ako im pomôcť. Ema prijala pozvanie Ipčka a porozprávala o tom, čo trápi ľudí s obmedzeniami a o fungovaní Dobrej Linky.

Pomôžme spolu mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Pomoc pre mladých na Dobrej linke je zadarmo a robíme všetko preto, aby to tak ostalo. Naši poradcovia na Dobrej linke pomáhajú mladým a našim poradcom pomáhate Vy. Vaše dary použijeme s rozumom, srdcom a transparentne pri realizácii projektov, ktoré priamo pomáhajú viac ako 1000 mladým ľuďom mesačne žiť lepší život, bojovať s krízou, v ktorej sa ocitli a naštartovať novú zmenu.

    • 10 € dokáže 2 mladým ľuďom poskytnúť poradenstvo a pomoc online, anonymne
    • 20 € môže zabezpečiť diskrétne poradenstvo naživo pre jedného mladého človeka v akútnej kríze
    • 100 € dá šancu 1 človeku na lepší život

Ak je to pre Vám čo i len trochu možné, prosíme, zvážte možnosť pravidelnej mesačnej podpory. Vďaka nej môžeme našu prácu plánovať dlhodobo a efektívne.

Zavrieť Menu