Chatová poradňa

Ako funguje Chatová poradňa?

Na chatovej poradni sme tu pre Teba v pracovných dňoch od pondelka do piatka vždy od 15:00 do 20:00 hod. Poradenstvo Ti poskytujeme anonymne, online a bezplatne. Nemusíš nám povedať svoje meno. Pre vstup do chatovej poradne klikni na chatovú aplikáciu (vpravo dole) a zadaj akúkoľvek  svoju prezývku. Potom si môžeš vybrať z poradcov, ktorí sú práve online. Obrátiť sa na nás môžeš v témach vzťahov, lásky, rodiny či šikany v škole. Napíš nám aj vtedy, ak sa cítiš osamelo, smutne, riešiš otázky zmyslu života alebo aj vtedy, keď nevieš ako ďalej. Sme tu pre Teba.

Na chatovej poradni si zvykneme tykať, určite to môžeš skúsiť aj Ty. Tešíme sa, keď nám napíšeš.

Pre otvorenie chatu môžeš kliknúť na nasledujúci link

resp. použiť klávesovú skratku:

  • IE, Chrome, Safari, Opera 15+: [ALT] + g
  • Opera staršie verzie ako 15: [SHIFT] [ESC] + g
  • Firefox: [ALT] [SHIFT] + g

Zatvoriť chatovacie okno môžeš pomocou klávesovej skratky [ALT] + [F4]

Zásady pomoci

Vstupom do chatovej komunikácie s poradcom sa  zaväzuješ dodržiavať zásady poskytovanej pomoci, ktoré na našej poradni platia pre poradcov aj pre Teba. Prosíme Ťa, aby si si ich pozorne prečítal/a. Po otvorení chatového rozhrania na Dobrá linka.sk, vstupuješ do individuálnej komunikácie s poradcom, ktorého si vyberieš. Dávaš tým informovaný súhlas poradcovi pre poskytovanie služieb poradne Dobrá linka.sk. Prosíme, dodržiavaj dole uvedené zásady chatovej poradne. V prípade ich porušenia Ťa na to poradca upozorní a  môže komunikáciu s Tebou ukončiť.

1

Komunikácia

Naša komunikácia na chate rešpektuje Tvoje kultúrne, duchovné, etnické, vekové, rodové, zdravotné a sociálno-ekonomické pomery. Služby sú poskytované ako apolitické a nedistriminujúce.

2

Kultúra

V online poradni dodržiavame kultúru slušnej komunikácie, nepoužívame vulgarizmy a urážky.

3

Sexuálna komunikácia

Chatová komunikácia v našej poradni nie je priestorom pre nabádanie k sexuálnemu kontaktu, podávanie sexuálnych návrhov, žiadostí o sexuálne služby a iné verbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy.

4

Mlčanlivosť

Prosíme Ťa, akceptuj právo poradcu na súkromie. V rámci ochrany vlastného súkromia Ti neposkytne na seba žiadny iný kontakt než ten, ktorý máš na webovej stránke dobralinka.sk.

5

Anonymita

Chatujeme spoločne bez toho, aby poradca potreboval vedieť identifikovať Tvoju identitu. Poradca plne rešpektuje Tvoju anonymitu. Jediný údaj, ktorý o Tebe zaznamenáva, je Tvoja IP adresa. Narábame s ňou ako s osobným údajom.

6

Informácie

Poradca zaznamenáva a archivuje komunikáciu s Tebou pre potreby organizácie. K týmto záznamom pristupujeme ako k dôverným.

7

Kvalita

Poradca sa snaží poskytnúť Ti dohodnutú službu a naplniť to, čo potrebuješ s čo najvyššou kvalitou a podľa štandardov dištančných služieb pomoci.

8

Svedomie

Tvoje záujmy sú pre poradcu a organizáciu prvoradé. Poradca i Ty máte právo na uplatnenie výhrady vo svedomí i na ukončenie komunikácie z osobných dôvodov či z dôvodu konfliktu záujmov. Ak tak urobí poradca, je povinný Ťa o tom informovať.

9

Správny smer

Poradca je povinný dodržiavať etický kódex organizácie a Teba prosíme, aby si to plne rešpektoval.

10

Súkromie

Poradca je viazaný zachovať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa od Teba dozvie počas chatu. Porušením princípu mlčanlivosti nie je zdieľanie skúseností medzi poradcami na supervíznych stretnutiach, konzultácie o priebehu chatu s koordinátorom poradne a jej vedením. Rovnako tak nie je porušením tohto princípu, ak bude ohrozený Tvoj život, či život niekoho z Tvojho okolia a my budeme konať podľa zákona.

11

Etický kódex

Úlohou poradcu je pomôcť Ti a nasmerovať Ťa k riešeniu, no reálne skutky vedúce k zmene uskutočňuješ vo svojom živote Ty. Chatovou komunikáciou neprestávaš niesť zodpovednosť za svoje kroky. Ak Tvoje vlastné rozhodnutie alebo konanie, či rozhodnutie alebo konanie druhých z Tvojho okolia, je pre Teba alebo pre druhých nebezpečné a zo zákona sa naň vzťahuje nahlasovacia povinnosť, podnikneme také kroky, ktoré sú potrebné na minimalizáciu nebezpečenstva a vyplývajú zo zákona.

12

Limity

Nezabúdaj, že chatová komunikácia má svoje limity. Naša online služba preto nenahrádza osobný kontakt so psychológom či iným odborníkom. V prípade, že naše možnosti nevedia naplniť všetky Tvoje potreby, radi Ti pomôžeme nájsť spôsob, ktorý Ti bude najviac vyhovovať.  Vstupom do chat poradne akceptuješ rizíká spojené s obmedzenou dôvernosťou informácií zdieľaných na internete alebo prostredníctvom e-mailu z dôvodu používanej technológie.

Spokojnosť a hodnotenie

Ak by si s našimi službami nebol spokojný, môžeš nám poslať písomnú sťažnosť a my ju starostlivo prešetríme a o výsledku Ťa budeme písomne informovať. Vzhľadom na to, že sa snažíme svoju prácu skvalitňovať a zveľaďovať vzájomnú komunikáciu, prosíme Ťa, zapájaj sa do hodnotenia našej služby. Akékoľvek pripomienky nám môžeš napísať cez email prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného v pätičke stránky.

Zavrieť Menu