Aby sme mohli pomáhať, potrebujeme pomoc aj my. Preto chceme poďakovať všetkým, ktorí považujú našu prácu za zmysluplnú a podporujú ju. Vďaka Vám môžeme pomáhať mladým a môžeme byť každým dňom lepší. 

ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky
iuVenta
Telekom
nadácia pontis
livechatoo
psychologická poradňa pre mladých ipcko.sk logo
Zavrieť Menu